Aybike Hazal Ünal

Aybike Hazal Ünal

Aybike Hazal Ünal

Klinik Psikolog

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans Lefke Avrupa Üniversitesi 2017
Yüksek Lisans Lefke Avrupa Üniversitesi 2020

KATILDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER

2022 – Disleksi Eğitici Eğitimi
2020 – Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi
2020 – Attentioner Bilişsel Müdahale Programı Uygulayıcı Eğitimi
2020 – Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi
2019 – International Play Therapy Certification Program
2019 – Okul Öncesi Psikoloğu Olmak
2019 – Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri (Gessel Gelişim Figürleri Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Cattel 2A-3A Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, AGTE Ankara Gelişim Envanteri, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi)
2018 – Duygu Odaklı Terapi Uygulayıcı Eğitimi
2018 – WISC-4 (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-4) WÇZÖ-IV

Katıldığı Seminerler:

2021 – Kurumsal Yapılarda Psikolog Olmak
2020 – Çocukla Çalışmak
2020 – Deprem ve Afet; Çocuklardaki Etkileri
2020 – Çocuklarda Yeme Bozuklukları
2020 – Çocuk ve Ergenlerde İlk Görüşme Teknikleri
2020 – Özel Öğrenme Güçlüğü Sempozyumu
2020 – Kanser Süreci ve Psikoloğun Konumu
2020 – Psikometrik Ölçüm Araçlarının Klinik Alanda Kullanımı
2020 – Çocuk Resimleri Analizi

Top