Duyu Bütünleme Terapisi

duyu_butunleme

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Duyu Bütünleme Tedavisi Nedir?

Çevremizle olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için, vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir. Böylece beyin bu bütünlemeyi günlük yaşam aktivitelerinde kullanır. Duyu bütünleme öğrenme güçlüğü ve gelişme geriliği olan çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan multi-sensorial bir yaklaşımdır.

İnsan vücudunda işitme, görme, koku alma, tat alma duyusu ve

BUNLARIN YANINDA VÜCUT İÇİN KRİTİK ROL OYNAYAN 3 DUYU  VARDIR:

 • -Taktil sistem (Dokunma duyusu): Derimizdeki dokunma ile ilgili bilgilerin işlenmesi.
 • Vestibüler duyu (Denge): Kulağımızdaki denge ve hareketle ilgili olan bilgilerin işlenmesi. 
 • Proprioseptif duyu (Vücut farkındalığı): Uzaydaki vücut pozisyonumuzla ilgili olan kaslarımız, bağlarımız ve eklemlerimiz tarafından oluşturulan bilgilerin işlenmesi.

Santral sinir sistemimiz tarafından alınan bu duyuların işlenmesinde sorun oluştuğu zaman duysal bütünleme bozukluğu doğar.

Duyu Bütünleme Bozukluğunun belirtileri-görüldüğü durumlar

 • Motor hareketlerde gecikme
 • Motor hareketlerde beceriksizlik
 • Kas ve koordinasyon bozuklukları
 • Oyun yeteneğinde problemler
 • Yemeklerde, aktivitelerde, giysilerde dokulardan kaçınma
 • Hiperaktivite
 • Dikkat eksikliği
 • Davranış problemleri
 • Konuşma ve dil gelişimi ile ilgili problemler
 • Disleksi, disalkuli,disgrafi
 • Öğrenme bozuklukları
 • Yaygın gelişimsel bozukluklar
 • El tercihinin olmaması vb.

Duyu bütünleme Tedavisindeki amaç;

 • Duyularını düzenleme yeteneğini geliştirme
 • Agresif davranışları azaltarak evde ve okulda sosyal katılımı arttırma
 • İletişim problemlerini azaltma
 • Kendine güveni arttırma
 • Günlük yaşam aktivitelerindeki başarısını arttırma
 • Aile eğitimi
 • Okul danışmanlığı
Top