İşitme ve Konuşma Eğitimi

İŞİTME VE KONUŞMA EĞİTİMİ

Bebekler, bir sorun yoksa doğarken konuşma ve dil yeteneği ile doğarlar. Kendi dili kullanamasa da bebeklerin dil öğrenimi doğumla başlar. Sesleri duyarlar. Kendileri ise isteklerini çeşitli sesler çıkararak bildirirler. Altıncı aydan sonra ba-ba-ba gibi hecelemeler olur. Bebeklerin doğuştan getirdikleri bu yeteneklerini kullanmalarını ve geliştirmelerini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Duyma sorunu, görme sorunu ve yarık damak-dudak benzeri sorunları olan çocukların konuşmalarında da sorun çıkar. Ayrıca zihinsel gerilik, serebral palsi, otizm, yaygın gelişimsel bozukluk gibi durumlar dil gelişiminde sorunlara neden olurlar.

Bu durumda biran önce çocuğun bir gelişimsel olarak uzmanlar tarafından değerlendirmesinin yapılması gereklidir. Yapılan değerlendirmelerin sonucuna göre çocuğun öncelikli gereksinimlerine uygun olarak çalışmalar terapistlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Merkezimizde uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

Top