Pecs (Otistik Çocuklar Alternatif İletişim Programı)

Pecs (Otistik Çocuklar Alternatif İletişim Programı)

PECS, otizmli ve gelişimsel problemleri olan bireylere hızlı bir şekilde işlevsel iletişim becerileri kazandırmak amacıyla geliştirilmiş resim değiş tokuşuna dayalı bir sistemdir.

PECS aracılığıyla çocuk kendini ifade olanağı bulur. Bu yöntemde çocuğun kelimelerinin yerini resimli kartlar almaktadır. Çocuk istediği yiyeceği veya etkinliğin resmini anneye ya da eğitimcisine vererek kendini ifade eder ve böylelikle istediğine ulaşır. PECS çocuğun evde ve okulda davranışlarını düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

PECS öğretimi altı evreden oluşur. Evreler ilerledikçe çocuk, resimleri birbirinden ayırt etmeye ve birden fazla resmi bir araya getirerek cümleler kurmaya başlar. Ayrıca, ilk beş evrede istek bildirme, altıncı evrede ise görüş bildirme becerisi üzerinde çalışılır. Resim değiş-tokuşuyla iletişim geliştikçe, sözel iletişimin de gelişmesi beklenir.

PECS’in bütün evrelerine kısaca göz atacak olursak kısaca her vereyi şu şekilde açıklayabiliriz; Evre 1’de iletişim girişiminde bulunmak öğretilir: Çocuk masada duran resimli kartı, karşısında duran iletişim ortağına verip pekiştirece ulaşır. Evre 2’de İletişim girişimini; farklı ortamlarda, farklı kişilerle ve farklı pekiştireçlerle gerçekleştirmek öğretilir. Çocuk iletişim klasöründeki resimli kartı, uzağında duran iletişim ortağına verip pekiştirece ulaşır. Evre 3’de birden fazla resimli kart arasından seçim yapmak öğretilir. Çocuk iletişim klasöründeki resimli kartlar arasından, elde etmek istediği pekiştirecin kartını seçip iletişim ortağına vererek pekiştirece ulaşır. Evre 4’de, resimli kartlarla cümle kurmak öğretilir. Çocuk iki ya da daha fazla resimli kartı cümle şeridi üzerine takıp cümle şeridini iletişim ortağına vererek iletişim kurar. Evre 5’te ‘Ne istiyorsun?’ sorusuna yanıt vermek; yani, istek bildirmek öğretilir. Evre 6’da ise; Nesne ve etkinliklerle ilgili görüş bildirmek öğretilir.

Merkezimizde PECS eğitimi, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylere terapistlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Bu süreci Eğitim Koordinatörümüz yürütmektedir.

Uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

Top