Aile Eğitimi

AİLE EĞİTİMİ

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetinin en önemli boyutlarında biri de ailedir. Merkezimizde aile eğitimini anne-babaları, çocuklarının yetersizlikleri hakkında  bilinçlendirmek, çocuklarının eğitimlerine aktif katılmalarını sağlamak amacıyla aileyi ekibin bir parçası yapmak ve yaşam kalitelerini desteklemek için öncelikle ailelerin hangi konularda eğitime gereksinimi olduğunu belirleyerek aile eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca ev ziyaretleri yaparak ailelerimizi ev ortamındaki çalışmalar için de destekliyoruz.

Merkezimizde uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

Top