Kimlere Hizmet Veriyoruz

Kimlere Hizmet Veriyoruz?

 • Erken Çocuklukta Risk Grubunda Olan Bireyler
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Asperger Bozukluğu, Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Zihinsel Engel ve Yetersizlikler
 • İşitme Engel ve Yetersizlikler
 • Görme Engel ve Yetersizlikler
 • Özel Öğrenme Güçlükleri (Okuma bozukluğu (Disleksi), Matematik bozukluğu (Diskalkuli), yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi)
 • Dil ve İletişim Bozuklukları
 • Genetik Anomaliler
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Sosyal Uyum ve Davranış Sorunları
 • Cereblal Palsy
 • Spina Bifida
 • Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik Ve Genetik Kökenli Hastalıklar
 • Mental Motor Retardasyon (Mmr- Mental Motor Gerilik
 • Doğuştan Kas Hastalıkları (Dmd,,Bmd, Sma V.b.
 • Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmalar
 • Duyusal Algı Bozukluğu Olanlar
 • Obstetrik Brachial Pleksus Yaralanmaları
 • Tortikollis
Top