Hedeflerimiz

HEDEFLERİMİZ

Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha nitelikli olabilmesi için benimsediğimiz hedeflerimiz:

 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimini en uygun rehabilitasyon hizmetleriile “aile katılımlı”, “erken”, ve “sürekli”  olarak karşılamak,
 • Günlük hayatta kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıklar kazandırarak bağımsız yaşama gücü vermek,
 • Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri topluma hazırlamak, sosyal yönden gelişimlerini sağlayıcı önlemler almak.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri, bir iş ve meslek sahibi olarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak,
 • Çocuklarımızın ve ailelerimizin yaşam kalitesini arttırmak,
 • Etkili ve yararlı olduğu bilimsel araştırma so­nuçlarıyla ortaya konan yöntemleri çocuklarımızla olan çalışmalarımıza dâhil etmek,
 • Özel eğitim alanındaki yenilikleri yakından takip ederek çocuklarımız için programlarımızı zenginleştirmek,
 • Çocuklarımıza ve ailelerimize nitelikli özel eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Verdiğimiz eğitim kalitesinin sürekliliği için eğitim personelinin yeterliliklerini hizmet içi eğitimler ile arttırmak,
 • Üniversitelerin ilgili bölümleri, Kamu-Özel kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
 • Çocuklarımıza öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP)hazırlamak,
 • Belirli zaman aralıklarında standart testler ve ölçekler ile uyguladığımız programların etkililiğini ölçmek,
 • Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını sağlamak,
 • Uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için düzenli olarak terapist, koordinatör ve aile iş birliğini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

 • Çocuklarımızın layık olduğu eğitim-öğretim hizmetini çağdaş fiziki alanlarda gönülden gelerek, sevgi ve güler yüzle sunan güçlü bir eğitim kadrosu ile çalışmak.
 • Bizlerle aynı alanı paylaşan meslektaşlarımızı biliçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacı ile örnek bir eğitim kurumu oluşturmak.
 • Sevgi, hoşgörü ve kabulü ön planda tutarak üstün hizmet modeli kalitesi oluşturmak.
 • Ülkemizin özel eğitim sorunlarına karşı kendini geliştirebilen ve gündemi takip eden eğitimcilik hizmetine önem vermek.
 • Yetiştireceğimiz çocuk ve gençlerde insani ve ahlaki değerleri sürekli ön planda tutarak ülkemiz çocuklarına hizmet etmek.

MİSYONUMUZ

 • İnsanlığın sunduğu en kutsal hizmet kabul edilen eğitim hizmetlerini velilerimize ve öğrencilerimize en iyi şekilde sunmak.
 • Eğitim kalitemizi sürekli artırarak daha iyiyi ve daha güzeli yakalamak için çaba sarf etmek
 • Koordinatörlük sistemi ile çocuklarımızın gelişimini yakından takip ederek, verilen eğitim içinde onları sosyal hayatta bağımsız bireyler haline getirmek ve hayata uyum süreçlerini hızlandırmak.
 • Veli memnuniyetini ön planda tutmak ve aile eğitim programları ile ebeveynlerin bilinç düzeyini artırmak
 • Eğitimde en son gelişmeleri, tarama, tedavi ve eğitimsel metotları kullanarak ülkemiz çocuklarına yararlı olmak ve devletimizin eğitim alanındaki yükünü azaltmak.
Top