DEĞERLENDİRME BİRİMİ

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Kurumumuza randevu ile gelen gelişimsel yetersizlikler gösteren bireylerin öncelikli olarak ilk değerlendirmesi Empati Eğitsel Değerlendirme Ekibi tarafından yapılır. Bu değerlendirme çocuğun tüm gelişim ve disiplin alanlarındaki performansını ortaya çıkarmak amacıyla yapılır. Bu süreci eğitim koordinatörümüz planlamaktadır.

 

DEĞERLENDİRMEDE NE YAPIYORUZ?

 • Anne-baba/çocuğa bakan kişi ile görüşmeler yaparak çocuğun gelişimsel ve tıbbi öyküsünü alıyoruz.
 • Çocuk Ruh Hastalıkları Uzmanı ve Çocuk Nöroloğunun Tıbbi değerlendirme raporlarının incelenmesini yapıyoruz.
 • Çocuğun doğal ve yapılandırılmış ortamlarda doğrudan gözlemlenmesi sağlıyoruz.
 • Değerlendirme sırasında video kamerayla çekim yapıyor ve görüntüleri izleyerek analiz ediyoruz.
 • Çocuğun gelişim alanlarına yönelik olarak çeşitli test ve ölçeklerle değerlendirmesini yapıyoruz.
 • Değerlendirme sonucunu ve önerilerimizi raporlaştırarak aileye sunuyoruz.
 • Değerlendirme sonuçlarına göre farklı yoğunlukta program seçenekleri sunuyoruz.

EĞİTİM SÜRECİNDE NE YAPIYORUZ?

 • Biz, yetersizlik gösteren bireylere gelişim özellikleri, eğitim performansları ve öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlıyoruz.
 • Biz, gelişimsel yetersizlik gösteren bireylerin eğitiminde “aile katılımlı”, “erken”, “sürekli” ve “yoğun” ilkelerinin önemini bilerek hareket ediyoruz.
 • Biz, gelişimsel yetersizlik gösteren bireylerin eğitimi için etkili ve yararlı olduğu, bilimsel araştırma sonuçlarıyla ortaya konan bilimsel dayanaklı uygulamaları tercih ediyoruz.
 • Biz, eğitime başlanılan ilk bir ay içerisinde gelişimsel yetersizlik gösteren bireylerin ev, kreş ve okul gözlemini terapisti ve koordinatörü tarafından yapıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda ev, kreş ve okul gözlemlerimizi tekrarlıyoruz.
 • Biz, çocuklarımızın tıbbi takibini yapan doktorlarını, terapisti ve koordinatörü olarak ziyaret ederek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz.
 • Biz, özel eğitim alanındaki yenilikleri takip ederek çocuklarımız için programlarımızı zenginleştiriyoruz
 • Biz, uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.
Top