AAT(Ankara Artikülâsyon Testi)

AAT(Ankara Artikülâsyon Testi)

Ankara Artikülasyon Testi (AAT) 2-12 yaş grubu çocukların Türkçe’deki sesleri kazanımlarını ve kullanımlarını sistemli olarak değerlendirmek için hazırlanmış ve standardize edilmiştir.

Ankara Artikülasyon Testi (AAT),  iki amaç için hazırlanmıştır.

  1. Amaç tarama amacıdır. Bu amaç için testi çocukların fonolojik gelişim düzeyi hakkında bilgi edinmek isteyen ve çocuklarla çalışan tüm uzmanlar kullanabilir.
  2. Amaç olan ayrıntılı değerlendirme ise dil ve konuşma bozuklukları uzmanlarının kullanımı içindir. Testin, çocukların dildeki sesleri ediniminin ayrıntılı incelenmesi yönünde kullanılmasına olanak sağlar.
Top