Empati Otizm Birimi

Otizm Spektrum Bozukluğu, “Yaygın Gelişimsel Bozukluk’’ terimi ile eşanlamlı olup, ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik anlamında kullanılmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu; bebeklikten itibaren karşısındakinin gözüne bakmada, ortak dikkat ve işaret etme davranışlarındaki yetersizlik ve isteksizlikle kendini belli eden, yaşamın ilk üç yılında ya da daha öncesinde ortaya çıkan ve ciddi sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğunun yanında sosyal davranış, dil, algısal fonksiyonlar, tekrarlayan davranışlar ve ilgilerle kendini gösteren, yaşam boyu suren, yaşla ve olgunlaşma ile belirtilerin görünümünde ve şiddetinde bireyden bireye farklılık gösterebilen, hafiften ağıra kadar değişen çeşitli özellikleri olan nörogelişimsel bir bozukluktur.

 

Merkezimizde, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylere Empati Yoğunlaştırılmış Eğitim Programı (EYEP)uygulanmaktadır.

 

EMPATİ YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM PROGRAMI (EYEP) NEDİR?

Empati Yoğunlaştırılmış Eğitim Programı (EYEP), Uygulamalı davranış analizi (UDA) ilkelerine dayalı olarak çeşitli öğretim tekniklerinin sistematik kullanımıyla Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylere çeşitli beceriler kazandırmak amacıyla geliştirilmiş özel bir müfredatı olan yoğun bir özel eğitim programıdır.

Empati Yoğunlaştırılmış Eğitim Programı (EYEP), kapsamında Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireyler merkezimizde farklı yoğunluklardaki programlardan nitelikli eğitim alabilmektedirler. EYEP programlarının yoğunluğu; programın kalitesi ve etkililiği açısından çok önemlidir. Bu nedenle Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylere yaptığımız eğitsel değerlendirme sonuçlarına göre değişik yoğunlukta program alternatifleri sunmaktayız.

Amacımız, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireyler ve ailelerin toplumsal yaşam kalitesini yükselterek etkililiği bilimsel araştırmalarla desteklenmiş öğretim yöntemlerini yoğun olarak sunmaktır.

 

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ NEDİR

İngilizce kaynaklarda “Applied Behaviour Analysis (ABA)” olarak da geçen Uygulamalı Davranış Analizi (UDA), davranış analizinin uygulanmış hali olup sistematik bir şekilde uygulanarak sosyal açıdan önem arz eden davranışları değiştirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır.

Uygulamalı davranış analizi, ev, okul ve iş gibi her ortamda, uygulanır ve toplumsal açıdan önemli olduğu için insan davranışlarını inceler.

 

NEDEN UDA?

Uygulamalı Davranış Analizi (UDA), otizm spektrum bozukluğu olan pek çok çocukta önemli gelişmeler sağladığı pek çok araştırma bulgusuyla desteklenmiş bilimsel dayanaklı bir yaklaşımdır. UDA günümüzde otizmli çocuklarla yürütülen pek çok program ve uygulamanın temelini oluşturur.

Empati Yoğunlaştırılmış Eğitim Programında (EYEP), Uygulamalı Davranış Analizi (UDA),  ilkelerine dayalı olarak yapılandırılmış ve doğal öğretime dayalı olarak geliştirilmiş çeşitli yöntemlerle öğretim yapılmaktadır.

 

ÇALIŞMA MODELİMİZ

Empati Yoğunlaştırılmış Eğitim Programı (EYEP),  her çocuk için bir koordinatör ve çocuğun terapisti aracılığıyla uygulanır. Terapistlerin çocuklarla yürüttükleri EYEP çalışmaları, koordinatör tarafından haftalık olarak izlenir ve yönlendirilir. Ayrıca, koordinatör çocukların terapistleriyle yaptığı haftalık koordinasyon toplantılarıyla her çocuğun programını yakından takip eder.

 

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

Merkezimize gelen Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireyler ve aileleriyle öncelikle kapsamlı bir değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına göre farklı yoğunlukta program seçenekleri sunulmaktadır. Bu süreci Eğitim Koordinatörümüz yürütmektedir.

 

Değerlendirme Sürecinde:

 • Ebeveyn/çocuğa bakan kişi ile görüşmeler yaparak çocuğun gelişimsel ve tıbbi öyküsünü alıyoruz.
 • Çocuk Ruh HastalıklarıUzmanı ve Çocuk Nöroloğunun Tıbbi değerlendirme raporlarının incelenmesini yapıyoruz.
 • Çocuğun doğal ve yapılandırılmış ortamlarda doğrudan gözlemlenmesi sağlıyoruz.
 • Aşağıdaki değerlendirme araçlarının bazıları ile çocuğun değerlendirmesini yapıyoruz.
 • Denver Gelişimsel Tarama Testi II
 • Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)
 • Gazi Erken Çocuk Gelişimi Değerlendirme Aracı(GEÇDA)
 • Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT)
 • Gilliam Otizm Dereceleme Ölçeği-GOBDÖ 2 TV
 • Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist: ABC) Otizm
 • Otizm Değerlendirme Seti-ODKL (Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi)
 • Otizm Değerlendirme Seti, SEDA (Sosyal Etkileşim Değerlendirme Aracı):
 • Otizm Değerlendirme Seti, ODA (Vocal Davranış Değerlendirme Aracı)
 • Otizm Değerlendirme Seti, EDA (Eğitsel Değerlendirme Aracı)

*Değerlendirme sonucunu ve önerilerimizi raporlaştırarak aileye sunuyoruz.

 

BİZ NE YAPIYORUZ ?

 • Biz, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylere özel bir müfredatı olan Empati Yoğunlaştırılmış Eğitim Programını (EYEP), uyguluyoruz.
 • Biz, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin eğitiminde “aile katılımlı”,erken”, “sürekli” ve “yoğun” ilkelerinin önemini bilerek hareket ediyoruz.
 • Biz, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin eğitimi için etkili ve yararlı olduğu, bilimsel araştırma so­nuçlarıyla ortaya konan bilimsel dayanaklı uygula­maları tercih ediyoruz.
 • Biz, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylere gelişim özellikleri, eğitim performansları ve öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlıyoruz.
 • Biz, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin kaynaştırma programına daha hızlı adaptasyonu için istasyon-geçiş sistemi olarak adlandırdığımız üç veya dört öğrencinin dönüşümlü olarak bireysel eğitim öğretimini yapıyoruz.
 • Biz, sürekli olarak Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin programını takip ediyor ve belirli zaman aralıklarında öğrencinin durumunu standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyoruz.
 • Biz, eğitime başlanılan ilk bir ay içerisinde Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin ev, kreş ve okul gözlemini terapisti ve koordinatörü tarafından yapıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda ev, kreş ve okul gözlemlerimizi tekrarlıyoruz.
 • Biz, verdiğimiz eğitimlerin ev ve diğer ortamlara genellemesinin ve sürekliliğinin sağlanması için ailelerin eğitim sürecine uygulamalı olarak katılımını sağlıyoruz.
 • Biz, her haftanın sonunda tutmuş olduğumuz veri kayıt formlarındaki verileri grafiğe işleyerek programdaki ilerlemeleri veya olası sorunları görüyoruz.
 • Biz, uyguladığımız programa ilişkin genel gidişatı birlikte değerlendirmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.
 • Biz, çocuklarımızın tıbbi takibini yapan doktorlarını, terapisti ve koordinatörü olarak ziyaret ederek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz.
 • Biz, özel eğitim alanındaki yenilikleri takip ederek çocuklarımız için programlarımızı zenginleştiriyoruz.
Top