EPOTA-3-TV

EPOTA-3-TV(EĞİTİMSEL PLANLAMA İÇİN OTİZM TARAMA ARACI)ASIEP-3

Otizm Tarama Aracı (ASIEP) OSB’si olan bireyleri tanılamak ve gereksinim duydukları uygun eğitim planlarını geliştirmek için gereksinim duyulan bilgileri sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

  1. Vokal Davranış Örneği Kayıt formu-VODÖKAF

Konuşma öncesi ve konuşmanın yeni başladığı dönemde, ifade edici dil düzeyini değerlendirmek ve sözel dil öğrenme düzeylerinin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

  1. Etkileşim Değerlendirme Kayıt Formu-ETDEKAF

Etkileşim Değerlendirme Kayıt Formu (ETDEKAF) sistematik olarak oluşturulmuş uyarıcıların sunulduğu yarı yapılandırılmış oyun ortamlarında, bireylerin sosyal etkileşim davranışlarını ortaya çıkartmak amacıyla kullanılmaktadır.

  1. Eğitsel Değerlendirme Kayıt Formu- EGİDEKAF

Eğitsel Değerlendirme Kayıt Formu (EGİDEKAF) öğrencinin öğretim programına doğrudan yerleştirilebilecek bilgileri toplamak amacıyla tasarlanıştır. Eğitsel Değerlendirmenin amacı, çocuğun işlevsellik seviyesini beş alanda incelemektir: (1) Oturma davranışı, (2) alıcı dil, (3) ifade edici dil, (4) beden kavramı ve (5) konuşma taklidi.

  1. Öğrenme Hızı Öngörüsü Kayıt Formu-ÖHÖKA

Öğrenme Hızı Öngörüsü Kayıt Formu (ÖHÖKAF) ÖHÖKAF aracı öğrencilerin iki basamaklı siyah-beyaz sıralı öğrenme etkinliğini öğrenmek için gerekli olan tepkileri edinme düzeylerini değerlendirmektedir.

Top