ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMLERİ

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMLERİ

Erken çocukluk özel eğitimi, 0-6 yaş arasındaki gelişim geriliği olan ya da risk altında bulunan çocuklar ile ailelerine sağlanan eğitim hizmetleridir. Bu eğitim hizmetleri, gelişimsel risk taşıyan ya da gelişim geriliği olan bebekler ve çocukların; gelişimlerini desteklemek, yaşıtlarıyla aralarındaki farkı azaltmak, gelişimlerini en iyi şekilde ve kolaylaştırarak sağlamak amacıyla verilmektedir.

Merkezimizde uygulanan erken eğitim programları ile ailelerimizi bu dönemde ihtiyaç duydukları alanlarda destekleyerek onları bilgilendiriyor ve uyguladığımız terapi programlarına aktif katılımlarını sağlıyoruz.

Merkezimizde uyguladığımız erken eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

Top