Fizyoterapi

Fizyoterapi

Fizik tedavi bazı fiziksel ajanlar, manuel terapi teknikleri, fonksiyonel egzersizler kullanarak kas iskelet sisteminden veya nörolojik sistemden kaynaklanan yetersizliklerin tedavi edilmesidir.

Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple oluşmuş özür ya da engelin belirli teknikler kullanarak tedavi edilmesidir. Tedavinin kapsamında fonksiyonel egzersizler ,manuel terapi teknikleri ,refleks tedaviler, kinezyolojik bantlama(kinesiotaping),protez veya ortezle cihazlama yöntemi,pulmoner rehabilitasyon, iş uğraşı terapisi gibi tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.
Rehabilitasyon yaşa göre
– erişkin rehabilitasyon ( 18 yaş üstü)
– pediatrik rehabilitasyon ( 0-18 yaş) diye gruplayabiliriz.
Merkezimizde pediatrik rehabilitasyon alanında hizmet vermekteyiz. Yukarıda sayılan rehabilitasyon teknik ve yöntemleri çocuklara göre düzenlenerek fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır.

Fizyoterapist hastalık yaralanma sonucu meydana gelen ya da doğuştan ortaya çıkan ve hekim tarafından tanısı konan fiziksel bozukluk ve yetersizlikleri belli bazı yöntem ve tekniklerle tedavi eden sağlık personelidir.

Fizyoterapistin engelli çocuğun tedavisinde önemi büyüktür,çünkü fizik tedavi rehabilitasyon fiziksel yetersizliği olan çocuğun yaşamının büyük bir parçasıdır. Rehabilitasyon süreci uzun ve yorucudur. Bu süreci şekillendiren ve çocuğun fiziksel gelişimi açısından yönlendiren kişi fizyoterapisttir. Fizyoterapist önce engelli çocuğu belirli testlerle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre tedavi programını belirler. Fizyoterapist tedavi programına aileyi de dahil etmelidir. Çünkü rehabilitasyon programı sadece merkezi kapsamamalıdır.Ayni tedavi programına evde de devam edilmelidir. Şüphesiz ki çocuk evde daha çok zaman geçirmektedir. Fizyoterapist aileyi bu konuda yönlendirir.Tedavi programını çocuğun evdeki yaşantısına göre düzenler.Fizyoterapist tedaviyi çocuk için özel olarak düzenlenmiş tedavi odalarında yapmaktadır.Ayrıca fizyoterapist çocuğun ev ve sosyal yaşantısında mümkün olan en yüksek seviyede bağımsız olmasını amaçlar bu nedenle çocuğa göre ev düzenlemesi yapar kendine yardım araçlarını tavsiye eder.

Çocuğun fiziksel tedavi ve rehabilitasyon sürecinde tıp hekimi( Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Uzmanı,Ortopedist,Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Beyin cerrahı, Nörolog, Ürolog vb),fizyoterapist, protez ve ortez teknisyeni,beslenme uzmanı, psikiyatrist ,diş hekimi rol oynar. Tedavinin başarılı olması için multidisipliner yaklaşım önemlidir. Alanında uzman sağlık personelinin tedavi sürecinde birbirleriyle iletişim halinde olması gerekmektedir.
Türkiye’de engelli çocuğun tedavisi özel eğitim kurumlarında ve tam teşekküllü hastanelerde yapılmaktadır.Çocuğun özür derecesine göre bu kurumlarda tedaviye devam süresi değişmektedir.

Rehabilitasyonun başarılı olması için gereken bir diğer faktör erken dönemde tedaviye başlanmasıdır. Günümüzde tıp alanında olan gelişmeler sayesinde tedaviye başlama yaşı daha erken olmaktadır. Bu konuda ailenin yaklaşımı çok önemlidir.Erken dönem fizyoterapi için aileyi bilinçlendirme ve yönlendirme görevi yine yukarıda saydığımız sağlık personeline düşmektedir.

Peki engelli çocuğun ailesine hangi görevler düşmektedir? Öncelikle aile biraz önce de belirtildiği gibi fizyoterapi programına fizyoterapistin yönlendirdiği şekilde aktif olarak katılmalıdır, verilen ev programını düzenli olarak uygulamalıdır, tedaviye düzenle gelmelidir ,çocuğu çok iyi gözlemleyip var olan olumlu ve olumsuz değişikliklerden yukarıda belirtilen sağlık personelini haberdar etmelidir. Ayrıca tedavi eden kişinin uzman sağlık personeli olduğundan emin olmalıdır.Maalesef ticari kaygılar yüzünden bazı merkezlerde kanuna aykırı olmasına rağmen fizyoterapist yerine beden eğitimi öğretmenleri veya masör gibi meslek grupları çalıştırılmaktadır bu konuda aileler dikkatli olmalıdır.

Ailenin yapması gerekenlerin arasında aslında en önemlisi sahip oldukları engelli çocuğun bu durumunu kabullenip çocuğu mümkün olduğunca yaşamında bağımsız kılmak için bundan sonra neler yapılacağı üzerinde yoğunlaşmaktır.Unutulmamalıdır herhangi bir olumsuz düşünce çocuğa doğrudan yansımaktadır.Bu da tedavi sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.Mutlu çocuk iyileşmeye daha açıktır.

Top