GEÇDA(GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI)

GEÇDA(GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI)

GEÇDA, 0–72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır.

GEÇDA’nın yaş aralıklarının belirlenmesinde, gelişim dönemlerine göre gelişim hızlarının farklılaşması dikkate alınarak yirmi bir alt yaş aralığı kullanılmıştır.

  • 1–12 aylar arası birer aylık,
  • 13–24 aylar arası üçer aylık,
  • 25–36 aylar arası altışar aylık,
  • 37–72 aylar arası ise on ikişer aylık periyotlar halinde düzenlenmiştir.

Araç ilk on beş gününü doldurmuş olan bebeklerden başlayarak yetmiş ikinci ayın sonuna kadar olan tüm çocuklara uygulanmaktadır. Özel gereksinimli çocukları daha ileri değerlendirmelere sevk etmek için de kullanılabilir.

Top