GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

GESSEL1

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

3-7 yaş okul öncesi çocukların; zekâ gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zekâ gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.

  • 1.sınıf öğrencilerinin gelişim düzey ve becerileri hakkında ön bilgi verir.
  • Test çocuklara bireysel uygulanabildiği gibi, sınıf ortamında toplu olarak da uygulanabilir.
Top