Grup Eğitimi

GRUP EĞİTİMİ

Gelişimsel yetersizlik gösteren bireylerin yaşadıkları en büyük zorlukların grup kurallarına uymaları,  akranları ile paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği içinde olmaları, sosyalleşmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri olduğu bilinmektedir.

Merkezimizde çocuklarımızın yaşadığı bu zorlukları giderebilmek amacı ile grup eğitimleri verilmektedir. Grup eğitimlerimiz biri terapist diğeri yardımcı öğretmen olmak üzere iki eğitimci ile yürütülmektedir. Eğitimlerimiz çocuklarımız için yapılandırılmış eğitim ortamlarında yapılmaktadır. Merkezimizde ailelerin yapılan çalışmaları izleyebilmeleri için oluşturulmuş sistemler (kamera, gözlem aynası) bulunmaktadır.

Merkezimizde uyguladığımız grup eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

Top