Kaynaştırma Destek Eğitimi

KAYNAŞTIRMA DESTEK EĞİTİMİ

Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.

Empati Özel Eğitim Merkezi olarak öğrencilerimizin yetersizlikleri dikkate alınarak akranları ile aynı eğitim ortamlarında yani normal sınıflarda eğitim almalarını istiyoruz. Bunun için kaynaştırma eğitimi öncesinden başlayarak öğrencilerimizin okul sürecinde öğretmenlere, öğrencilere, idarecilere ve ailelere her türlü desteğimizi sunuyoruz.

Top