Kinesiotaping

Kinesiotaping

Kinezyolojik Bantlamanın Pediatrik Hastalarda  Kullanımı
Pediatrik yaş grubundaki  serebral palsi, brakiyal pleksus hasarı,
tortikollis, hipotoni, beyin tümörleri, miyelomeningosel, oturma
dengesini etkileyen farklı nörolojik bozukluklar (inmeler(svo), spinal
kord yaralanmaları, travmatik beyin hasarları vs) kinezyolojik
bantlamanın kullanım alanını oluşturmaktadır. Bu yaklaşım mevcut
tedavilere ek olarak yaygın şekilde uygulanmakta ve pediatrik yaş
grubunda etkinliğin kanıtlanması açısından çalışmalar devam
etmektedir.
Uygulamalarda postüral dizilimin düzgünlüğünü sağlamak,eklemlerin stabilitesini artırmak,
zayıf kas gruplarını desteklemek, hipotonik veya hipertonik kas
gruplarını kontrol etmek ve bu şekilde oturma dengesini
iyileştirmek ve hastaların işlevsellik düzeylerini arttırmak
amaçlanmaktadır. Serebral palsi konusundaki uygulamaların
özellikle postüral kontrolü sağlamaya yönelik yaklaşımları
kapsadığı dikkati çekmektedir. Yine bu yaklaşımın çocuğun
düzenli tedavisi ile birlikte kullanıldığında sensorimotor sistemin
kutanöz reseptörlerini olumlu yönde etkileyerek üst ekstremitenin
istemli kontrolünü ve koordinasyonunu iyileştirebileceği yönünde ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Top