Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Çocukların ilkokula hazır olma durumunu değerlendiren ve 6 alt bölümden oluşan bir testtir. Çocukların alt testlere göre başarıları değişiklik göstermekte ve bu durum ilkokula başlayana kadar geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgi vermektedir.

Okula başlamak, hem çocuk hem de aile için büyük bir yenilik ve önemli bir değişimdir. Bu önemli başlangıçta, çocuğun okula hazır bulunuşluk durumu, onun gelecekteki başarısında oldukça etkilidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Kaç Yaşa Uygulanır?

5-6 yaş aralığındaki çocuklara okul olgunluğu ve okula hazırlık süreçlerini değerlendirmek amacı ile “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” uygulanır. Test okuma olgunluğu, sayı olgunluğu ve genel olgunluk alanlarında bizlere çocukla ilgili bilgiler vermektedir. Okuma olgunluğu öğrencinin kelime bilgisi, dikkat ve konsantrasyonunu;  Sayı olgunluğu, rakam bilgisi, ritmik sayma, gruplandırma ve muhakeme gücünü; Genel olgunluk ise öğrencinin her iki alandaki genel başarısı arasındaki uyumu değerlendirmektedir.

Okuma Olgunluğu Bölümü

Kelime Anlama: Kelime anlama bölümü alıcı dil gelişimi hakkında bilgi verir. Çocukların sözcük dağarcığı, kelime ve nesne bilgisinin değerlendirildiği bir bölümdür.

Cümleler: Cümleler bölümü çocukların işitsel dikkatini ve yönerge takibini değerlendirmektedir.

Genel Bilgi: Genel bilgi bölümü, çocukların yaşayarak öğrendiklerinin bilgisine dayanır. Öğrendiklerini geri çağırabilmeleri ve mevcut bilgilerini yeni durumlara uyarlayıp neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini kapsar. Çocuklar bu dönemde henüz ilkel işlem döneminde olduğu için neden-sonuç ilişkisi somut nesneler üzerinden başlamaktadır.

Eşleştirme: Eşleştirme bölümü çocukların görsel dikkatini değerlendirir.

Sayı Olgunluğu Bölümü

Sayılar: Çocuğun problem çözme becerisini ve öğrendiği sayı kavramlarını değerlendirir.

Kopya Etme Bölümü

Kopya Etme: Bu Bölüm ince-motor kas ve el-göz koordinasyonunu değerlendirir.

Top