Otizm Değerlendirme Seti – EDA

otizm6

OTİZM DEĞERLENDİRME SETİ-ODKL (EĞİTSEL DEĞERLENDİRME ARACI)

EDA OSB tanısı ya da şüphesi olan çocukların alıcı dil, ifade edici dil, beden kavramı gibi temel alanlarda bir değerlendirmesini yapmayı sağlamaktadır. EDA aracılığıyla elde edilen bilgiler çocuğun öğrenme ortamlarında edindiği temel becerileri test etmeye yaramakta ve programının planlamasına katkı sağlamaktadır

Top