Otizm Değerlendirme Seti – ODKL

OTİZM DEĞERLENDİRME SETİ-ODKL (UYARLANMIŞ OTİZM DAVRANIŞ KONTROL LİSTESİ)

DSM-5 de yer alan yeni tanı ölçütleri doğrultusunda uyarlanmış olan ODKL bir çocukta OSB’nin bulunma derecesini ortaya koymak ve çocuğun gereksinim duyduğu destek düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Aracın konuşabilen ve konuşamayan çocuklar için ayrı kesim puanları olduğundan her türlü OSB tablosunun değerlendirilmesinde kullanımı uygundur.

Top