PAKET EĞİTİM PROGRAMI

PAKET EĞİTİM PROGRAMI

Antalya ili dışından kurumumuza destek eğitim almak için başvuran ailelere ve çocuklara yönelik destek eğitim programları oluşturmaktayız. Şehir dışından gelen yetersizlikten etkilenmiş birey ile yapılan ilk değerlendirme sonrası bireyin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan yoğunlaştırılmış eğitim programının yanında ailenin evinde de belirli süreli uygulayabileceği eğitim programları oluşturuyoruz. Böylelikle kurumumuza düzenli olarak gelemeyen öğrencilere de destek sağlamayı hedefliyoruz.

Bu süreçte uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz. Bu süreci eğitim koordinatörümüz planlamaktadır.

Top