Sanat Eğitimi

SANAT EĞİTİMİ

Sanat eğitimi; bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yara­tıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan tüm eğitim çalışmalarıdır. Sanat eğitimi yalnızca özel yeteneği olanlara veya sanatı meslek edinmek isteyenlere yönelik olmayıp, okul öncesinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve basamaklarda sürdürülecek eğitsel bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

Okul öncesinde çocukların duyularını kullanarak deneyim elde etmeleri ve öğrenmeleri önemlidir. Sanat etkinlikleri ile çocuklar tüm duyularını etkin bir şekilde kullanma fırsa­tı elde ederler. Çocuklar boyalar, kâğıtlar ve yoğurma maddeleri ile çalışırken görme, işitme, dokunma, koklama hatta tat alma gibi duyularını etkin bir şekilde kullanabilirler. Sanat materyallerinin zenginliği, çocuğun yaratıcılığını destekler­ken, materyalleri amacına uygun kullanma, yerine kaldırma, düzenli tutma alışkanlıkları­nı geliştirir.

Merkezimizde Görsel Sanat Eğitimi uzmanımız tarafından grup ve bireysel eğitim şeklinde görsel sanat terapileri yapılmaktadır.

Görsel sanat çalışmaları ile öğrencilerimize yararları şu şekildedir:

Motor gelişime katkılar

 • Çocuğun, el-göz koordinasyonu güçlenir.
 • Tutma, kavrama, geçirme, yırtma, kesme vb. etkinlikler ile küçük kasları gelişir.
 • Yazı yazmaya hazır oluşluğu sağlanır.
 • Araç ve materyali amacına uygun olarak kullanmayı öğrenir.
 • Bedenini dengeli ve esnek bir şekilde kullanabilir.
 • Beden hareketleri ile kendini ifade edebilir.

Bilişsel gelişime katkılar

 • Çocuk, renkleri, biçimleri, dokuları tanır.
 • Farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varır.
 • Nesnelerin oranlarına dikkat eder, oranlar arasında ilişki kurmayı öğrenir.
 • Öğrendiklerinin gerçek yaşamla bağlantısını kurar.
 • Düşüncelerini somut yollarla ifade eder.
 • Amaçlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmasına odaklanır, dikkat süresi uzar.
 • Deneme yanılma ile problemleri çözmeye çalışır.
 • Muhakeme etmeyi öğrenir, seçim yapma, karar verme becerisi gelişir.
 • Görsel belleği gelişir.

Dil gelişimine katkılar

 • Çocuğun, dili güçlenir, kendini sözel olarak ifade etme yeteneği gelişir.
 • Görsel materyalleri sözel olarak açıklar, görsel okuması gelişir.
 • Sadece sözcüklerle değil, sembol veya objelerle de kendini ifade eder.

Sosyal – duygusal gelişime katkılar

 • Çocuk somut yollarla kendini ifade eder ve buna ilişkin duygularını söyler.
 • Çevresine daha duyarlı olur,
 • Yeniliklere açıktır, değişen durumlara kolay uyum sağlar.
 • Kendisini daha iyi tanır, becerilerinin farkına varır, özsaygısı gelişir.
 • Grup çalışmaları ile işbirliği yapmayı, lider olmayı öğrenir.
 • Karşılaştığı sorunları yorumlayabilir, çözüm önerileri üretebilir.
Top