Empati Yoğunlaştırılmış Otizm Programı

Empati Yoğunlaştırılmış Otizm Programı

Otizm Spektrum Bozukluğu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk yelpazesinde yer alan sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde yetersizlik, tekrarlayıcı davranış ve sınırlı ilgi alanları ile kendini gösteren ve genellikle erken çocukluk döneminde( 3 yaşından önce) ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluktur.

Otizm Spektrum Bozukluğunun, erken dönemlerde belirlenmesi erken müdahale çalışmalarının ve sunulması gereken hizmetlerin planlanması açısından çok önemlidir.

Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireyler özel eğitim almaya ne kadar erken başlarsa o kadar hızlı ilerlemeler gösterir. Bu bireylere sunulacak özel eğitim hizmetlerinin yoğun ve sürekli olması çok önemlidir.

Empati Yoğunlaştırılmış Otizm Programı (EYOP), Uygulamalı davranış analizi (UDA) ilkelerine dayalı olarak çeşitli öğretim tekniklerinin sistematik kullanımıyla Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylere çeşitli beceriler kazandırmak amacıyla geliştirilmiş özel bir müfredatı olan yoğun bir özel eğitim programıdır.

Amacımız, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireyler ve ailelerin toplumsal yaşam kalitesini yükselterek etkililiği bilimsel araştırmalarla desteklenmiş öğretim yöntemlerini yoğun olarak sunmaktır.

EYOP kapsamında Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireyler merkezimizde farklı yoğunluklardaki programlardan nitelikli eğitim alabilmektedirler. EYOP programlarının yoğunluğu; programın kalitesi ve etkililiği açısından çok önemlidir.

Merkezimizde Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylere ve aileleriyle öncelikle kapsamlı bir değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına göre farklı yoğunlukta program seçenekleri sunulmaktadır. Bu süreci Eğitim Koordinatörümüz yürütmektedir.

Uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

Top